Till präster och pastorer:

Jag tror att ert viktigaste missionsfält, efter familjen, är era medarbetare, anställda och förtroendevalda/äldstekår/styrelsemedlemmar. Deras lärjungaskap formar dig och hela församlingen. Satsa på dem så smittar deras lärjungaskap av sig och församlingen växer!

Annonser

Liberalism i kyrkan

Ett samtal idag blev värt att skrivas ner:

M: Tycker du det finns präster i sv kyrkan som är för liberala?

Carleb: Ja. det finns.

M: På vilket sätt tycker du det inte är bra?

Carleb: I viljan att dela med sig av Gud vattnas budskapet ut. Folk får något, men det leder inte alltid till Gud.