Helig Ande

Vi ska ha Alpha dag om den Helige Ande i EFS Stora Skedvi på söndag. Därför valde jag att lyssna på en podcast där Maureen Menard talar om den Helige Ande (YWAM Lausanne Podcast).

Nånstans mitt i, det är långt ifrån hennes huvudpoäng, nämner hon att när den Helige Ande kom som tungor av eld på Pingstdagen så kom den över alla (Apg 2:1), inte bara över de 12 som jag fick lära mig i söndagsskolan (önskar att jag hade det fina vykortet nu). Det står att Alla var samlade, gången innan som beskriver vilka dessa Alla kan vara (Apg 1:13-15) så är det de tolv, kvinnorna och Jesu mor – sammanlagt 120 pers!

Men det innebär ju också att det inte bara var över de 12 som den Helige Ande visade sig tydligt över, utan alla 120, även kvinnor. Detta är på ett sätt verkligen inget förvånande. Profeten Joel hade förutsagt det fyra hundra år tidigare (Joel 2:28), men det är ändå stort, jämfört med den bild jag alltid förstått tidigare, inte bara i söndagsskolan… Vi får be om mer av det Joel förutsade, Guds Ande över Hans söner och döttrar!

Annonser